PARİS KATLİAMLARINA KARŞI, KÜRT DİRENİŞİNİN YANINDA, FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI OMUZ OMUZAYIZ!

Haber Merkezi: Paris’te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne 23 Aralık’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda Emine Kara (Evin Goyi), Mir Perwer (Mehmet Şirin Aydın) ve Abdurrahman Kızıl katledildi. Katliamın Fransız devletinin “yol vermesiyle” gerçekleştiğini belirten Demokratik Haklar Platformu ve Öncü Partizan Paris örgütlülüğü ortak bir açıklama yayımlayarak saldırılara karşı omuz omuza mücadele edeceklerini belirtiler. DHP ve Öncü […]

Continue Reading

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da Mevcut Durum ve Olası Gelişmeler 

Türkiye emperyalist-kapitalist dünyanın bir parçasıdır ve kapitalizmin genel sorunlarından kaynaklı sonuçların etkisini derinden yaşamaktadır. Bu sadece Asya, Ortadoğu ve Avrupa arasında olmak veya Karadeniz’den Eğe, Akdeniz’e açılan boğazlara sahip olmak ve jeopolitik öneminden kaynaklı değil, esas olarak ekonomik ve siyasi açıdan emperyalizme bağımlılıktan kaynaklanan sonuçlar Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarını derinden etkilemektedir. Örneğin 2022 yılı […]

Continue Reading

Neden İhtilalci Maoist olmalıyız?

Serdar Okan|| Siyasi ve askeri devrimci koşulların gittikçe zayıfladığı ve yılgınlar tarafından kötüye evrildiği içinde bulunduğumuz bu tip durumlarda, sınıf bilinçli devrimciler de siyasi ve askeri mücadeleyi yeniden hayata geçirmek ve devrimci amaçlarını ihtilalci mücadele yöntemleriyle maddi yaşama uygulamak zorundalar. Fakat somut koşullar ve tahribatlar her zaman buna imkân ve fırsat vermez, dolayısıyla yeniden bir […]

Continue Reading

Peru halkı cumhurbaşkanının tutuklanması sonrası sokaklarda

Haber Merkezi: Peru’da cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun azlinin ardından başlayan ülke çapındaki gösteriler genişleyerek sürüyor. Göstericiler, Kongre’nin lağvını, Castillo’nun yerine getirilen Dina Boluarte’nin istifasını, genel seçimlere gidilmesi ve bir Kurucu Meclis toplanmasını istiyor. Pedro Castillo’nun cumhurbaşkanlığından azlini protesto için, Peru’nun bir çok kentinde Cumartesi’den beri halk sokaklarda. Toplumsal güçler arasında farklı tutumlar gözlenmekle birlikte çoğunluk Kongre’nin […]

Continue Reading

Ulusal Baskı Burjuvazinin Politikasıdır

Ulusal sorunu olmayan ülkelerdeki sınıf hareketinin gündeminde ulusal sorun olmaması ne kadar olağan ve anlaşılırsa Türkiye’deki sınıf hareketinin gündeminden ise ulusal sorunun hiç düşmemesi de bir o kadar olağan ve anlaşılırdır. Çünkü Kürt ulusuna yapılan milli baskı hafiflemek yerine gün geçtikçe şiddetlenmektedir. Sadece Kürtlere yapılan baskıyla da sınırlı değil, Arap, Rum, Ermeni, Yahudi, Pomak, Laz, […]

Continue Reading

Sınıf Mücadelesi ve Partinin Rolü

“Parti, proletaryanın sınıf birliğinin en yüksek biçimidir”  V. I. Lenin  Devrim ve sınıf mücadelesi denildiğinde ilk akla gelen partidir. Çünkü proletaryanın devrimine önderlik eden parti olmadan devrim zaferle sonuçlanamaz. Uygun nesnel koşulların hazır olması yetmez, sınıfın birliğini sağlamış önderliğinde olması gerekir. Subjektif güçler hazır değilse uygun koşulların varlığına rağmen bırakalım iktidarın kazanılmasını büyük başarılar bile elde […]

Continue Reading

Devrimci Mücadele de Proleter Parti Kültürü

Toplumsal tarih; çok kültürlerin etkinliğiyle yoğrulan, çeşitli yaşam biçimleriyle anılır. Üretim ve mücadelenin başka unsurlarıyla yaşamın yaslandığı maddileşmiş değerlerle sosyo-kültürel alanın sürekli gelişen, değişen yeni toplumsal sistemlerde tarihin tekerleğini ileri itmiştir. En ilkel dönemden teknolojinin devasa geliştiği yeni sanayi devrimleri dönemine yani bugüne uzanan bilinen binlerce yılın maddi ve manevi değerleri sosyo-kültürel zenginliği, etle-tırnakla kazılmış […]

Continue Reading

İbrahim Kaypakkaya silüetli flama taşıdıkları için gözaltına alınan Partizan okurlarının beraat kararı bozuldu

Haber Merkezi: Komünist önder İbrahim Kaypakkaya silüetli Partizan flamaları taşıdıkları için gözaltına alınan ve “örgüt propagandası yapmak”tan 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 4 Partizan okuru beraat etmişti. 4 Partizan okuru için verilen beraat kararı istinafta bozuldu. 27 Şubat 2022’de Alevi örgütleri zorunlu din dersleri başta olmak üzere “demokratik, laik, bilimsel, anadilde eğitim ve eşit yurttaşlık” […]

Continue Reading

İstanbul 25 Kasım yürüyüşünde polis, kadınlara biber gazıyla saldırdı

Haber Merkezi: 25 Kasım Kadın Platformu çağrısıyla İstanbul’da Tünel Meydanı’nda bir araya geldi. Yürüyüşe geçen kadınlara, polis biber gazıyla saldırıda bulundu. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın “kamu düzenini bozabileceği” gerekçesiyle yasakladığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar ve LGBTİ+’lar erkek şiddetine karşı sokağa çıktı. Kaymakamlığı’nın yasak kararını tanımayan kadınlar,  25 Kasım Kadın Platformu çağrısıyla İstanbul’da […]

Continue Reading

HALK HAREKETLERİNDE KADIN DİNAMİKLERİNİN ETKİNLİĞİNİN TEMELİNE KISA BİR DEĞİNİŞ

Sınıflı özel mülkiyet toplumunda kadınların yaşadıkları koşullar her gün daha da ağırlaşmaktadır. Kapitalist sistemde kadına biçilen rolle yarı sömürge yarı feodal ülkelerde kadına biçilen rol bir birinden farklılıklar gözetse de özü sömürüye, mülkiyete ve her anlamda kadın kıyımına dayalıdır. Türkiye Kuzey Kürdistan gibi ülkelerde yarı feodal üretim ilişkilerinin kadına biçtiği rol ve şekillendirmenin özü farklılık […]

Continue Reading