Günümüzde Prekarya tahlili!

SERDAR OKAN Buhar makinesinin bulunması ve sanayi iş hayatına koyulmasıyla beraber, ezilenlerin işçi üreticileri sınıfı Proleterya olarak doğdu. Kırsal ve köylülük alanlardan geniş bir şekilde toprağa bağımlı iş gücü sanayi merkezlerine yoğunlaşarak yerleşti. Üretim ilişkileri ve araçlarıda paralelinde değişime uğradı. Bir günde 15 saat olmak üzere haftada 7 gün bileğinin gücüyle emeğin alınteriyle geçinen Proleterler […]

Continue Reading

Sağ ve Sol Kavramı Nereden Geliyor

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da sosyalizm, komünizm iddialı reformist partiler başta olmak üzere çeşitli küçük burjuva örgütlerin literatüründe her yerde “sol” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram öyleki bukalemun gibi ortam ve şartlara göre renkten renge bürünüyor. Bir maske yada imdada yetişen kutsanmış bu kelime duyulan ihtiyacı gizlediği, yada maskelediği gerçekliğinin öneminden geliyor. Neden tutuluyor bu kavram? […]

Continue Reading

Asgari sefalet ücreti açıklandı. İşçi sınıfının mücadele etmekten başka şansı yoktur

Sermayenin işçiler üzerindeki atanmış kayyumu TÜRK-İŞ dört kişilik aile için açıkladığı 7.786 açlık sınırını belirlenecek asgari ücret, hatta 1 TL altında 7.875 TL olarak ilan etmişti. TÜRK-İŞ AKP-MHP ortaklığı devam ediyor. Olgular işçi sınıfının mücadele etmesi gereken cephenin genişliğini gösteriyor.  Türk egemen sınıfları siyasi ve ekonomik krizin faturasını kestiği işçi sınıfı ve ezilen, sömürülen tüm […]

Continue Reading

19-22 Aralık Katliamının Siyasi-Ekonomik Arka Planı ve Teslim Alınamayan Devrimci İrade

19-22 Aralık 2000’de “Hayata Dönüş” adı altında sabaha doğru 20 hapishaneye eş zamanlı polis ve ordu gücüyle komünist, devrimci tutsaklara karşı gerçekleştirilen saldırılarda 28 devrimcinin öldürülmesi ve yüzlercesi yaralı olmak üzere işkencelerle tutsakların tecrit, tredman f tipi hapishanelere zorla götürülmesinin üzerinden 22 yıl geçti. Bu önemli ve unutulmayacak tarihi gün hem günün siyasal niteliğini, burjuvazinin […]

Continue Reading

ORTADOĞUDA AKAN KANDAN EMPERYALİZM SORUMLUDUR, EMPERYALİZM KISKACINDA ULUSAL BAĞIMSIZLIK SORUNU!

Faşist Türk devletinin Kürt ulusal kazanımlarına yönelik, Kürdistan’da sürdürdüğü işgal, katliamların bitmek bilmez olan alt yapısında emperyalizmin bölgeye dönük planları olduğu aşikardır. Ortadoğu’da atılan her adım emperyalistler tarafından planlanıp yerli işbirlikçi devletlere yaptırılmaktadır. Suriye’de ABD-AB emperyalistleri ile Rusya-Çin emperyalistleri arasında süren rekabet, bölgede yaşanan savaş ve katliamların sorumlusudur. Türk devletinin Taksim’de ısmarlama bombalı saldırı sonrası […]

Continue Reading

DERSİM 

Bir kent, bir köy, bir dağ, bir aşiret yada daha geniş bir topluluğun adı mıdır Dersim? Hayır! Bunların hiç biri değil. Çünkü Dersim, bunların toplamını kapsayan bir coğrafya adıdır. Sınırlarıysa günümüz Tunceli ilinin çok çok ötesinde. Güneyde Murat ırmağı, kuzeyde Karasu, doğuda Kiğı ve Varto’nun kırsalını, batıdaysa Sivas’la Malatya’nın bazı kesimlerini içine alan geniş bir […]

Continue Reading

“1971 devrimci başkaldırısının son halkası Kaypakkaya”

İbrahim Kaypakkaya’nın ölümünün Türkiye Devrimci Hareketi için ne anlama geldiğini, mirasını ve kişiliğini Mukaddes Çelik ve Muzaffer Oruçoğlu anlatıyor. “Yaralı teröristin kaçtığı köylere haber verilmişti. Çevredeki bütün gericiler ödül kapma yarışındaydı. Gericiler ve ajanlar, dağda taşta, kana banılmış ekmeği arıyordu. Celal adında azılı gerici ajan, İbo’yu piyango bileti gibi karşıladı, Cafer öğretmene haber verdi. Öğretmen, […]

Continue Reading

İbrahim Kaypakkaya’nın okuduğu kitaplar ve teşhis tutanağı

Bianet te seri dosya olarak bölümler halinde yayınlanan dosyanın 1. bölümünü Devrimci Demokrasi okurlarının ilgisine sunuyoruz. Devrimci Demokrasi *** TKP(ML) TİKKO’nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın 18 Mayıs 1973’te işkencede öldürülmesinin 49. yılında okuduğu kitapları, yakalandığı döneme ait TÜSTAV arşivindeki tespit ve teşhis tutanağını paylaşıyoruz. “Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi ve Bilahare Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Fedaileri […]

Continue Reading

Proletarya Partisinin Önderlerinden Süleyman Cihan’ı anıyoruz

Komünist Önder, Proletarya Partisinin Genel Sekreterlerinden Süleyman Cihan’ı aramızdan koparılışının 40. yılında saygıyla anıyoruz. Süleyman Cihan’ı adına açılan site de çok yönlü anlatan önsöze yer verirken bu konuda henüz son sözün söylenmediğini, ergeç bu borcun ödeneceğine inancımızı vurguluyoruz. Devrimci Demokrasi Yani katiller, Süleyman Cihan’ı bir komünist önder olduğu için hedef seçmiş, onu vur emriyle takip […]

Continue Reading

SOVYETLER DENEYİMİ VE MİLLİYETLERE AİT SOSYALİST PARTİLERİN ÖRGÜTLENME BİÇİMİ/MKP Kongre Kararları (10)

Partimiz, ulusal baskıya karşı çıkmış, Kürtlerin kendilerini ayrı bir devlet olarak örgütleme hakkını savunmuştur, ama Kürt proletaryasının komünist mücadelesinde yapması gerekli görevleri yapmamıştır. Kürt ve Türk proleterlerin enternasyonalizm ilkesi temeline dayanan örgütsel birliğini teorik açıklıkta ortaya çıkaramamış, örgütlenme modelini Kürt işçilerinin Komünist örgütüyle birlik temelinde mücadele etme perspektifi seviyesine çıkaramamıştır. Sınıf bilinçli Kürt proletaryası ulusal […]

Continue Reading