Şimdi (Devrimci) Siyaset Yapma Zamanı!

İbrahim Kandahar Yazımızın başlığını bilinçli seçtik. Keza 15 gün önce Türkiye ve Kuzey Kürdistan, çarpık kapitalizmden dolayı, halk kitleleri için bellerini doğrultamayacak bir raddeye vardı. Emperyalist tekellere bağımlı Türkiye kapitalizmi gelecek beş yıl içerisinde daha fazla bağımlılığın diyetini ödeyecek raddeye varacaktır.  Merkez üssü Maraş Pazarcık ve Elbistan olan depremler; sayısı yüz binleri aşan bir katliamla […]

Continue Reading

Taksim patlaması ve düşündüren sorular!

21’inci yüzyılın proleter devrimler ve karşı devrimler yüzyılı olacağını belirten Lenin yoldaş, elbette emperyalizmin buna rıza göstermeyeceğini, her türden gerici yöntem ve araçlarla engelleme çabası içerisinde olacağını da öngörmüştür.  Son 20 sene içerisinde, dünya işçi sınıfı ve halklarının yaşadığı tarifsiz acılar bunu kanıtlamış durumdadır. Emperyalist kapitalizmin ekonomik kriz çıkmazına çare her dönem baskı, işgaller, savaşlar […]

Continue Reading

Devrimci Hareketin İnsan Kaynağı Üzerine

Süreç; Bu kelime veya terim algılanış biçimiyle ardarda evrilen bir zaman silsilesinin belli bir seyirde kendisine yol haritası çıkardığını o hatta gelişmelere ve değişimlere davetiye çıkardığını gösterir. Söz gelimi 90’lı yılların başından 2000’li yılların başına kadar devam eden süreç yengi ve yenilgiyle Türkiye Kuzey/Kürdistan devrimci hareletine ve devrimci hareketin figürlerine bambaşka bir zaman dilimi tarif […]

Continue Reading

Sosyalizm Mücadelemiz Kendiliğindenciliğe Terk Edilemez!

Devrimci mücadelenin gelişimine olanak tanıyacak nesnel şartlar içerisinde bulunuyoruz. Komprador burjuvazi uzun bir süredir çaresizce, çıkamadığı krizin içinde debelenirken, geniş halk kitleleri gün geçtikçe sömürü girdabında daha fazla yoksullaşmaktadır. Bu duruma karşılık olarak, faşist, gerici hakim sınıflar nesnel koşulların, halk kitlelerinde devrimci kabarışı tetiklememesi amacıyla, baskıcı ve gerici politikalarını da devreye sokmuş durumdadır. Faşizm gündelik […]

Continue Reading

Mülkiyetçi, Dar Grupçu ve Slogancı Kesimlere Karşı Parti Bilincinin Önemi!

Parti bilinci ifadesinde özetlenen içerik, kapsamlı bir alanı teşkil eder ve parti ile birlikte akla gelen tüm konular bu havuz içindedir. Yani, parti kavramının çağrıştırdığı bilgi belleğine ait olan; teori ve pratik, ideolojik, politik, felsefi, kültürel, örgütsel, askeri tüm konular parti bilincinin konusudurlar. O hâlde bütünlüklü bir parti bilincinden bahsetmek, ancak bu konularda derinleşmenin sağlanmasıyla […]

Continue Reading

PROLETER SAFLARDA KÜÇÜK BURJUVA İDEOLOJİSİYLE MÜCADELENİN ÖNEMİ! (2)

Bugün işçi sınıfı içerisine taşınan haddinden fazla küçük burjuva öğeler, özcesi sınıfsal geçişler ve Türkiye/Kuzey Kürdistan sol, sosyalist yapılarına damga vuran küçük burjuva ve yeni orta sınıf siyaset yapma biçimi, sol, ilerici, sosyalist siyasetleri adabınca teorik tartışmalar yapmaktan ve küçük burjuva eleştirisi yapmaktan geriye düşürmüştür. Biz kendi içimizde bu meseleyi sümen altı etmeme taraftarıyız. Bu […]

Continue Reading

PROLETER SAFLARDA KÜÇÜK BURJUVA İDEOLOJİSİYLE MÜCADELENİN ÖNEMİ! (1)

İdeolojik sorunlarını gündeme almayan ve onlarla mücadele yürütmeyen bir komünist partisi, ne devrime önderlik edebilir ne de devrimi sürdürebilir. Her şeyde olduğu gibi KP’de de çelişki yasası geçerlidir. Onu meydana getiren üye ve faliyetçileri de sınıflı toplumun çelişmelerini üzerinde barındıran birer varlık olduklarına göre, farklı sınıflara ait düşüncelere sahip olacaklardır. En saf üzerine tartışma götürmez […]

Continue Reading

DEVRİMCİ AYGIT OLARAK ÖRGÜTÜN DAR VE GENİŞ KİTLELERLE İLİŞKİSİNİ SOMUTLAYACAK ADIMLARIN METODOLOJİDE VE EPİSTEMOLOJİDE YANSIMASINA DAİR!

Emperyalizme bağımlı komprador kapitalist yarı-sömürgelerde, sistem, tüm müdahalelere rağmen kriz içinde hâkimiyetini sürdürmektedir. Krizin sürekliliği, hâkimiyetin güvenliğini riske sokmaktadır. Gerici hâkim sınıfların sebebi olduğu krizin, asıl kurbanları ise dün olduğu gibi işçi sınıfı, emekçi köylülük, vd emekçilerdir. Hâkim sınıflar krizine yama olarak, her geçen zaman içerisinde genişlettikleri kuralsızlıklar ve sömürü cenderesiyle emekçi kitlelerin yoksullaşmasının sebebidir. […]

Continue Reading

Putin ve Erdoğan’ın açıklamaları ne anlama geliyor?

Rusya Ukrayna savaşının ardından yaşanan bir dizi gelişme sonucu; dünyanın tahıl sıkıntısı sebebiyle, Ukrayna’nın tahıl koridorunun açılması için dünyadan gelen talep sonucu, TC başkanı AKP/MHP faşist blokunun lideri Tayyip Erdoğan ve Rusya federasyonu başkanı Putin bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmeler sonucu Putin, Ukrayna tahılı için koridor açılmasına Rusya federasyonu adına karar vermişti. Tıpkı […]

Continue Reading

Devrim İçin Devrimci Mücadelemize Omuz Vermiş Tüm Yoldaşlarımızı Selamlıyoruz  

OZAN EMREİçinde yaşadığımız çağ, uzay çağı mı? Tekno-feodal çağ mı? Yoksa simülatif bir orta-çağ mı?  Üretimin haddinden fazla yoğunlaşması ve sermaye ihracının varabileceği en üst boyuta varması ile beraber, üretimin toplumsallaşabileceği en üst seviyeye varması; kapitalizmin doğuşuyla beraber mülksüzleştirilen emperyalist-kapitalizmin mezar kazıcısı işçileri, emekçileri, yani dünya nüfusunun çok büyük kesimini kapitalizmin ilk ortaya çıkış sürecine […]

Continue Reading