Kaypakkaya’da Bütünleşen Komünist İrade

Proleter ideolojinin öğretmenlerinden Mao Zedung devrimci ve komünist mücadelenin gelişiminde “insanın bilinçli dinamik rolü”nün yansımasının belirleyici önemde olduğunu vurgular. Devrimci; mücadelenin ardında sürüklenen değil, mücadelenin her zerresine ruhunu katan bir iradedir. Elbette devrimci bilincin gelişimi birden bire gerçekleşmez. Veyahut her birey için aynı düzeyde değildir. Devrimci hareket bireylerdeki nüve halinde olan proleter bilinci dahi mücadeleye […]

Continue Reading

Kaypakkaya’yı savunmak Benimsediği Amaç ve İdeoloji Işığında Savaşmaktır!

‘’Türkiye’nin bütün komünist devrimcileri! Marksist-Leninist Hareketin saflarında birleşin (…) Bütün yoldaşlar! Ülkemizin bütün komünist devrimcileri! Revizyonist kliklerle her türlü bağlarımızı koparalım. Önümüzde çetin, ama şanlı mücadele günleri var. Sınıf mücadelesinin denizine bütün varlığımızla atılalım!’’ İbrahim Kaypakkaya 24 Nisan 1972’de iki elin parmaklarını geçmeyen kendisi gibi genç yoldaşlarıyla Kürecik dağlarında TKP(ML)’yi (MKP’nin önceli) kurduktan bir buçuk […]

Continue Reading

Korkunuzu Büyüteceğimizi Yineliyoruz!

Kapitalist Emperyalizmin 2008 krizi sonrası aşamadığı çıkmazlar, dünya halklarına karşı estirdiği terörün baş kaynağıdır. Dünyanın mazlum ulus ve halklarına karşı süren bu terör dalgası boyutlanarak devam ediyor. İşgal ve savaşların çembere aldığı bölgelerde ölümler normalleştirilmeye, halklar yerinden-yurdundan edilirken, emperyalist saldırganlık uşakları aracılığıyla sermayesini büyütmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde baş gösteren işçi grevleri ve direnişler ise […]

Continue Reading

1 Mayıs 2023 Mücadelemiz Çetin Olacak!

Emperyalist Savaşlar, Kapitalist Sömürü, Doğanın Talanı, İklim Krizi, Cins Ayrımcılığı, Yoksulluk ve Gelecek Kaygısı Ancak Devrimle Son Bulur! Tarihsel bir kavşakta bulunuyoruz. Dünya ölçeğindeki gelişmeler, işçi ve emekçiler için ciddi fırsatlarla birlikte tehlikeleri de içinde barındırmaktadır. Daha yaşanılası günler için ezilen ve sömürülen milyarlarca insanda değişim beklentisi birikmiş durumda. Kapitalizmin yıkıcı ve boğucu yönü hiç […]

Continue Reading

DHP: Komprador Burjuvazinin ve Reformizmin-Revizyonizmin Yelkenine Rüzgar Olmayacağız!

Haber Merkezi: Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da gündem 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere kilitlenmiş durumda. Komprador burjuvazinin temsilcisi klikler açısından, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde hangisi seçilir ise seçilsin, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da işçi sınıfı, emekçi köylülük ve ezilen tüm kesimler adına bir değişim olmayacağı gibi, açlık, yoksulluk, sendikasızlaşma, sefalat devam edecek. Kürdistan’da sürdürülen işgal saldırıları, […]

Continue Reading

Şimdi (Devrimci) Siyaset Yapma Zamanı!

İbrahim Kandahar Yazımızın başlığını bilinçli seçtik. Keza 15 gün önce Türkiye ve Kuzey Kürdistan, çarpık kapitalizmden dolayı, halk kitleleri için bellerini doğrultamayacak bir raddeye vardı. Emperyalist tekellere bağımlı Türkiye kapitalizmi gelecek beş yıl içerisinde daha fazla bağımlılığın diyetini ödeyecek raddeye varacaktır.  Merkez üssü Maraş Pazarcık ve Elbistan olan depremler; sayısı yüz binleri aşan bir katliamla […]

Continue Reading

Taksim patlaması ve düşündüren sorular!

21’inci yüzyılın proleter devrimler ve karşı devrimler yüzyılı olacağını belirten Lenin yoldaş, elbette emperyalizmin buna rıza göstermeyeceğini, her türden gerici yöntem ve araçlarla engelleme çabası içerisinde olacağını da öngörmüştür.  Son 20 sene içerisinde, dünya işçi sınıfı ve halklarının yaşadığı tarifsiz acılar bunu kanıtlamış durumdadır. Emperyalist kapitalizmin ekonomik kriz çıkmazına çare her dönem baskı, işgaller, savaşlar […]

Continue Reading

Devrimci Hareketin İnsan Kaynağı Üzerine

Süreç; Bu kelime veya terim algılanış biçimiyle ardarda evrilen bir zaman silsilesinin belli bir seyirde kendisine yol haritası çıkardığını o hatta gelişmelere ve değişimlere davetiye çıkardığını gösterir. Söz gelimi 90’lı yılların başından 2000’li yılların başına kadar devam eden süreç yengi ve yenilgiyle Türkiye Kuzey/Kürdistan devrimci hareletine ve devrimci hareketin figürlerine bambaşka bir zaman dilimi tarif […]

Continue Reading

Sosyalizm Mücadelemiz Kendiliğindenciliğe Terk Edilemez!

Devrimci mücadelenin gelişimine olanak tanıyacak nesnel şartlar içerisinde bulunuyoruz. Komprador burjuvazi uzun bir süredir çaresizce, çıkamadığı krizin içinde debelenirken, geniş halk kitleleri gün geçtikçe sömürü girdabında daha fazla yoksullaşmaktadır. Bu duruma karşılık olarak, faşist, gerici hakim sınıflar nesnel koşulların, halk kitlelerinde devrimci kabarışı tetiklememesi amacıyla, baskıcı ve gerici politikalarını da devreye sokmuş durumdadır. Faşizm gündelik […]

Continue Reading

Mülkiyetçi, Dar Grupçu ve Slogancı Kesimlere Karşı Parti Bilincinin Önemi!

Parti bilinci ifadesinde özetlenen içerik, kapsamlı bir alanı teşkil eder ve parti ile birlikte akla gelen tüm konular bu havuz içindedir. Yani, parti kavramının çağrıştırdığı bilgi belleğine ait olan; teori ve pratik, ideolojik, politik, felsefi, kültürel, örgütsel, askeri tüm konular parti bilincinin konusudurlar. O hâlde bütünlüklü bir parti bilincinden bahsetmek, ancak bu konularda derinleşmenin sağlanmasıyla […]

Continue Reading