Almanya Gerçekliği ve Sınıfsal Bakış

Serdar Okan Son dönem artan faiz oranları, nüfusun büyük bir kısmı için emlak satın almayı veya rahat oturacağı bir büyük daire edinmeyi imkansız hâle getiriyor. Ayrıca, Almanya’da nüfusa ve göçe oranla çok az sayıda kiralık daire bulunmaktadır. Bundan kaynaklanan sorunlar çok büyük sosyal hoşnutsuzlukları işaret olarak gösteriyor. Rusya ile olan Ukrayna’daki veya farklı coğrafyadaki haksız […]

Continue Reading

Bütün sahteliklerin yırtılıp atılması gerekir-1

CEMİL KARAAĞAÇ Bir siyasal, devrimci gelenekte vuku bulmuş olaylar etik ve etik dışı diye nitelendirilen kavram ve terim torbalarına doluşturularak çözümlenemez. Özcesi geleneğin siyasi yapısında ve tarihinde yaşanmış olayların, meselelerin, kişilerin vesile olduğu yaşanmışlıkların payı ‘ihanet’ ‘devrim’ ‘devrimcilik’ ‘kaçkınlık’ torbasına doluşturularak asla çözülemez.  Türkiye ve Kuzey Kürdistanda devrimci mücadele sultan dönemi başlayan sosyal-demokrat, komünist avının […]

Continue Reading

Seçimler, Parlamentarizm ve Reformizm

İçinde bulunduğumuz genel politik atmosferde örgütlü devrimci sınıf güçleri görece zayıf durumdadır. Örgütsel-politik alandaki yetersizliklerin yanı sıra ideolojik savrulmalar pratik olarak yansımakta, ve böylece halkın devrimci öfkesi devrimci mücadeleye kanalize olmak yerine sistemin yasalcı, parlamentarist düşünen içi ufkunda hapsolmaktır. Ekonomik kriz, enflasyon, işsizlik, sömürünün yoğunlaşması vd. toplumsal sorunları yaratsa da, halkın biriken öfkesi o veya […]

Continue Reading

Sosyalist maskeli yalancılar ve proletarya diktatörlüğünün, karşı karşıya gelmesinin nedenselliğine dair! (2)

İbrahim Kandahar Bir önceki yazımızda küçük burjuva reformist hareketlerin ve proletarya diktatörlüğü ilkesinin karşı karşıya gelmesinin nedenselliğini incelemeye, anlatmaya çalışmıştık. Küçük burjuvazinin nüfusun büyük bölüklerini oluşturduğu ülkelerde, emperyalist kapitalist sistemin kendi doğasının ürünü olan krizler sonucu tekelleşmeye yoğunlaşmasıyla beraber, küçük burjuvazinin ciddi sınıfsal kırılmalar yaşayıp işçileşmesi, işçi sınıfının öz örgütlülüklerine doğru sürüklenmesi ve ücretli kölelik […]

Continue Reading

Konser iptalleri | “Bir hayat tarzı oluşturmaya çalışılıyor”

Pek çok konser ve gençlik festivali engellenmişti. Konserleri iptal edilen sanatçı İlkay Akkaya, kadın müzisyenlerin hedefte diyor. Bu organizasyonlara itiraz eden HÜDA PAR ise bir “ahlâki kriz” olduğunu iddia ediyor. Deutsche Welle’de Gunnar Kühne tarafından yapılan video-haberde sanatçı İlkay Akkaya’nın dikkat çektiği gibi Türkiyede’ki iktidar son yıllarda yaşamın tüm alanlarına tam hakimiyet ve muhalefetin tüm […]

Continue Reading

Olumsuz bir öze sahip olan her türden gericiliği Marksizm Leninizm ve Maoizmin olumlu özü ile aşacağız!

Cemil Karaağaç Tüm zamanların devrimciliğinin yalan, manüplasyon, dezenformasyon ve her türden gerici yöntemle ipotek altına alınmasına ve her türden şahsiyet, onur cellatlığına karşı devrimci demokrasi anlayışımızla mücadele edeceğiz! Bugün Türkiye/K.Kürdistan veya Dünyanın herhangi bir ülkesinde gerçekleşecek devrimden, çıkarı olanlar Komünistler değil işçi sınıfıdır. Komünistler bu devrimin çıkarsız atlılardır. Bu devrim ve devrimlerde işçi sınıfının çıkarı; […]

Continue Reading

SEÇİM SATHI MAHALLİNDE, REFORMİZM RÜZGARINA YENİ YELKEN AÇANLAR DA, ÖNCÜLLERİ GİBİ KARAYA OTURACAKLAR 

Malum olduğu üzere, Ağustos ayında önce TKP, Sol Parti, TKH, Devrim Hareketi “Sosyalist Güç Birliği”ni oluşturduğunu açıkladı. Hemen arkasından ise HDP, EMEP, TİP, TÖP, EHP ve SMF, “Emek ve Özgürlük İttifakı”nı açıkladı. Sosyalist Güç Birliği sosyal-şoven yaklaşımından kaynaklı ikinci ittifakın içinde yer almamayı tercih etti. Birincileri seçime endeksli olmayan yüzü sokağa dönük(!) bir hatta birleştiklerini, […]

Continue Reading

GELENEĞİN 72 EŞİĞİNDEN GERİYE DÜŞEN “NEO SAĞCILIK”LA YENİDEN İMTİHANI ÜZERİNE KISA HATIRLATMALAR.

Sercan Aydın Yaslandığımız, önünde yürüdüğümüz, Kaypakkayacı devrimci komünist tarih ve onun önderi İbrahim için denilebilinir ve de denilmelidir ki, üzerinde en sağlam durduğu zemin ideolojik alana ait olanıdır. Bu ideolojik alan, feyz verdiği tüm taktik süreçlerin 24 saatte bile değişkenlik gösteren, güncel politik gelişme yönünü tayin eder. Her bir somutta nasıl ele alınacağını belirler. Temel, […]

Continue Reading

Neden DABK’çı olmalıyız…! 

SERDAR OKAN Devrim için verilen mücadele; aynı zamanda, bireyselliğe karşı ve işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenler arasında aynı sınıfa ait olma bilincinin oluşması için verilen mücadeledir. Burjuvazinin toplum üzerindeki hakimiyetine son verilmediği müddetçe, bu mücadele, sürekliliğini gerekli ve ihtiyaç olarak sınıf mücadelesinde hissettirmektir. İşçi sınıfının sınıf bilinçli kadroları, sadece ve sadece devrimci ortamlarda sınıf çıkarları […]

Continue Reading

Sınıflı Toplumların Tarihi Bölünmelerin Tarihidir ve Kaba Birlikçilik Neyin İfadesidir?

İbrahim Kandahar İnsanlık tarihi derin dipsiz bir kuyudur. Kuşkusuz bu kuyunun seyri; artık ürünün biriktirilmesinden,sermaye birikimine oradan mülkün biriktirilmesine doğru incelendiğinde, bu birikimin karşısında konumlanmış bir mülksüzlerin bilgi birikim süreci vardır. Bilgi birikim süreci doğru ele alındığında ‘kim var imiş biz burada yokken’ demek düstur edinildiğinde tarihe, bilgiye, doğru metodolojiyle eğildiğimizde ise sınıflı toplumlar tarihinin […]

Continue Reading