Devrimci Demokrasi muhabiri İlyas Aktaş

Devrimci Basın emekçisi İlyas aktas halka, devrime bağlılığın sembolü olan bir geleneğin temsilcisi olarak Diyarbakır sahasında haber takibinde iken 14 HPG Gerillasının kimyasal ile öldürülmesini protesto sırasında 30 mart 2006’da başından vuruldu 14 gün yoğun bakımda kaldı 14 nisanda da ölümsüzleşti. Diyarbakır Devrimci Demokrasi muhabiriydi. Kürdistan’da sıcak mücadelenin ve bundan korkan Komprador egemenlerin ağır baskı […]

Continue Reading

Halk Savaşında Örnek Bir Komutan Ali Haydar Yıldız

O Türkiye ve Kuzey Kürdistan cografyasında isyanlarla mayalanmış, acı ve yoksulluğun devrime hazırladığı bir bozkırda Komünist perspektifle çakan umut yüklü kıvılcımdı. Henüz doğumla yaşam arasında geçiş sancıları yaşayan en zifiri karanlıkta, fırtınalı yıllarda devrimin harlanmasında kor ateşi idi. Komünistlerin sürece müdahalesinde bir çok yokluklarla yüzyüze iken zafere kilitlenmenin kararlılığında, ilk saldırıların… nereden ve nasıl başlamalının […]

Continue Reading

YEL DAĞININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

DEVRİM YILMAZ Yel dağı Türkiye devrim tarihinde yaşanmış en trajik olaylardan biridir. Onun trajik olması sadece olay anında cereyan eden gelişmeler neticesinde donarak ölümler ve sağ kalanların bir çoğunun uzuvlarının kesilmesi değil tek başına…O bir irade savaşı da değildi bütünüyle. Onu asıl trajik kılan gelişmeler yıllar sonra yaşanacaktı. Asıl tehlikeli olan kavgada düşmana sırtını dönenlerin […]

Continue Reading

KANLA YAZILAN TARİH SİLİNMEZ! YAŞASIN 19 ARALIK DİRENİŞİMİZ!

Türkiye Kuzey Kürdistan’da 71 Silahlı Devrim Cephesi’nin açıldığı ilk günden bu güne, faşizme karşı mücadelenin en amansız verildiği alanlardan biri hiç kuşkusuz ki hapishaneler olmuştur. Faşist devletin devrimcileri katlederek, katledemeyip tutsak aldıklarını uzun süreli esaret koşullarında rehabilite ederek mücadele dışına çıkarma amaçlı özel mısyon biçtiği hapishaneler, devrim ve karşı devrimin dişe diş irade savaşı verdiği […]

Continue Reading

Komünist Önderler Devrimci Halk Kitlelerinin Kalbinde Yaşıyor, Unutturulamazlar

Genel olarak burjuvazi sınıf düşmanlarına karşı acımasızdır. Sınıf iktidarının tehdit edilmesi durumunda proletaryanın komünist öğelerinin yok edilmesinde her türlü yöntem ve devlet şiddetine başvurulur. Kapitalist sömürü düzeninin korunması onlar için mutlaktır ve bunun için yapılması gereken her şey meşrudur! Gerektiğinde emperyalist tekellerin en aşrı katliamcı terörcü yönetimi faşizm, gerektiğinde yasaklamalar, baskılar, gerektiğinde askeri saldırılarla tek […]

Continue Reading

Augusta De La Torre (Norah) Yoldaş Peru’da Dalgalanan Kızıl Bayraktır

Gerçek adı Augusta de la Torre’dir. 1962’de parti çalışmalarına başladı. O sırada 17 yaşındaydı. O zamandan beri, Başkan Gonzalo ile her an birlikte savaştı. Gonzalo, Camarada Norah’ın 60’lı yılların başından beri Peru Komünist Partisi’nde (CPP) revizyonizmi yenen, CPP’nin yeniden inşasından önce parti içindeki ve partiyi Marksist-Leninist-Maoist olarak yeniden inşa eden kızıl fraksiyonun bir üyesiydi.  Başlangıçta, en önemli görevi […]

Continue Reading

Doğan köyünde katledilenler anıldı

Haber Merkezi: Dersim’in Çemişgezek Doğan köyünde katledilenler mezarları başında anıldı. Çemişgezek’in Doğan köyünde insanlığa karşı bir suç işlendi. 10 Ekim 1993’te devlet destekli gelişen katliamda, Veli Kahraman kızları Meral Kahraman, Zeynep Kahraman PKK’nin bir birimi tarafından köy meydanında kurşuna dizildi, evleri ateşe verildi. Partizancı bir aile olan Kahraman ailesinin diğer sağ kalan fertleri ise yıllar […]

Continue Reading

Geçmişin hayaletleri, bugünün bekçileri

Türkiye’de geçmişle hesaplaşma mücadelesi sahipsiz değildir, güçlü bir politik birikime sahiptir. Bu politik birikime yaslanarak devlet içinden konuşan tüm klikleri daha fazlasını yapmaya ve daha somut konuşmaya zorlamalıyız. Sylvie Thénault, Cezayir’in sömürgeleştirilmesi üzerine çok önemli çalışmaları olan bir tarihçi. Sömürgecilik dönemindeki farklı şiddet biçimleri, Cezayir’in bağımsızlığını engellemek için kurulmuş Organisation Armée Secrète isimli kontrgerilla örgütünün […]

Continue Reading

Karanlık dönemin ışığı Süleyman Cihan: Da da bîye bîye*

Birçoklarının aksine duygusaldır da, yoldaşları için yapmayacağı bir şey yoktur; hele onlar gözaltındalarsa, hele onların kanlı işkence altında olduklarını biliyorsa, hele onlar bir şey istemişlerse kendisinden. Yoksa ne işi vardı bir örgütün genel sekreterinin, gözaltından yeni bırakılmış bir “yem”in randevusunda, legal olarak randevuya gidebilecek onca yoldaşı varken… “Gelip kondu bir güvercinEllerine o geceKırmızı bir çelenk […]

Continue Reading

Komünist önder Cüneyt Kahraman’ın 1996 Ölüm Orucu direnişçileri için kaleme aldığı bu yazısını Ölüm Orucu direnişinin 26. yılı ve 12 ölümsüz kahraman anısına bir kez daha paylaşıyoruz 

‘‘Umutsuzluk kararsızlık ve karamsarlık bugün düşmandan daha düşmandır bize. Bütün olumsuzluklara kötülüklere, hatta ihanet ve teslimiyetlere rağmen göğsümüzde bir ağaçkakanın ortamını yankılatan vuruşları gibi, bir işçinin ağır ve sakin tek düze inip kalkan çekicinden çıkan ses gibi, çalkantılı çalışmasını sürdüren yürek, asla ve asla yılgınlık çukuruna gömülmeyecektir; gömülmemelidir.  Nasıl ki güzelliği anlamlı kılan çirkinlikse, başarıyı, […]

Continue Reading