Proletarya İdeolojisi ve Sınıf Savaşımında Rolü

Sınıf savaşımında gerekli tüm araçlar elbette önemlidir. Ama tüm çalışmalar üzerinde tayin edici önemde olan ise proletarya İdeolojisidir.  Gökten melekler tarafından inmemiştir, kurgusal bir entellektüel üründe değildir; proletarya İdeolojisi kendisi için sınıf haline gelmiş biricik devrimci niteliğiyle proletaryanın felsefesi, teorisi ve eylemidir. Şu yada bu ülke veya bir kıta ile sınırlı değil, enternasyonel proletaryanın evrensel […]

Continue Reading

Sınıf Mücadelesi ve Partinin Rolü

“Parti, proletaryanın sınıf birliğinin en yüksek biçimidir”  V. I. Lenin  Devrim ve sınıf mücadelesi denildiğinde ilk akla gelen partidir. Çünkü proletaryanın devrimine önderlik eden parti olmadan devrim zaferle sonuçlanamaz. Uygun nesnel koşulların hazır olması yetmez, sınıfın birliğini sağlamış önderliğinde olması gerekir. Subjektif güçler hazır değilse uygun koşulların varlığına rağmen bırakalım iktidarın kazanılmasını büyük başarılar bile elde […]

Continue Reading

Devrimci Mücadele de Proleter Parti Kültürü

Toplumsal tarih; çok kültürlerin etkinliğiyle yoğrulan, çeşitli yaşam biçimleriyle anılır. Üretim ve mücadelenin başka unsurlarıyla yaşamın yaslandığı maddileşmiş değerlerle sosyo-kültürel alanın sürekli gelişen, değişen yeni toplumsal sistemlerde tarihin tekerleğini ileri itmiştir. En ilkel dönemden teknolojinin devasa geliştiği yeni sanayi devrimleri dönemine yani bugüne uzanan bilinen binlerce yılın maddi ve manevi değerleri sosyo-kültürel zenginliği, etle-tırnakla kazılmış […]

Continue Reading

Taksim patlaması ve düşündüren sorular!

21’inci yüzyılın proleter devrimler ve karşı devrimler yüzyılı olacağını belirten Lenin yoldaş, elbette emperyalizmin buna rıza göstermeyeceğini, her türden gerici yöntem ve araçlarla engelleme çabası içerisinde olacağını da öngörmüştür.  Son 20 sene içerisinde, dünya işçi sınıfı ve halklarının yaşadığı tarifsiz acılar bunu kanıtlamış durumdadır. Emperyalist kapitalizmin ekonomik kriz çıkmazına çare her dönem baskı, işgaller, savaşlar […]

Continue Reading

Dogmatizme ve Revizyonizme Karşı Mücadelede Kaypakkaya ve Maoist Parti

Ülke sahtında toplumsal mücadele ve politik iktidarın alınması yolunda engel olan ve her türlü mücadele hattında yansımasını gördüğümüz revizyonizm ve dogmatizme karşı temel görevlerimizi unutmayalım, buna uygun harekete geçmekten imtina etmeyelim! Bartın/Amasra’dan Kürdistan Zap ve Metina kırsallarında karşılaştığımız, kimyasal gazla katliamlara karşı sessizlik düşmanın gücünden değil ülkemiz sahtında oportünizmin ve revizyonizmin alabildiğine güçlü olmasından kaynaklanmaktadır! […]

Continue Reading

SEÇİM İTTİFAKLARI ve TARTIŞMALARI ÜZERİNE 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da mevcut kapitalist ekonomik kriz işçi sınıfı ve bütün emekçi halk kitlelerinin yaşamını olabildiğince zorlaştırmıştır. Enflasyon yükselmeye devam ediyor, her gün yapılan zamlar karşısında karnını doyurmakta zorlanan yatağa aç, yarı aç, yarı tok giren emekçiler ne yapacağını bilemez durumda, birde işsiz kalma korkusuyla yaşamaktadır. Salgın hastalık sermayenin baskısı, genişleyen açlık öylesine açık […]

Continue Reading

Zorlukların Üstesinden Gelmek Yoldaş Olmakla Mümkündür  

Başlamadan belirtmek gerekir ki; sınıf mücadelesinin, bağrında taşıdığı koşullarda yoldaş olmak, zoru başarmanın en meşakkatlisidir. Yakın geçmişimizde yaşanılanlar-yaşatılanlar bu kavramın erozyona uğramasına sebep olmuştur. Ve, bu olgunun yaşamsallaşmasıyla birlikte, yoldaşlar arası diyaloglar (her konuda) arkadaşlık, ahbaplık, kirvelik derekesine indirilmiştir. Bizler bu durumda olan yoldaşlarımıza değil, onları bu yaşamsal pratiğe iten ideolojik ve politik önderlikleri itham etmekten çekinmiyoruz. Zira bu doğrultuda yönelteceğimiz […]

Continue Reading

Partideki Yanlış Fikirlerin Düzeltilmesi Üzerine

Mao Zedung [Mao tarafından Komünist Parti’nin 9. Kongresi’nde sunulan Yanlış Fikirleri Düzeltmek, bugün mücadele eden yoldaşlar için canlı ve yararlı olmaya devam ediyor. Onun değeri ne askeri işlerde ne de bir partiyi taklit eden oluşumların işlerinde yatmaktadır. Öznel çalışmayı ve her türlü propagandayı ihmal eden sağ-oportünizm, küçük görevleri reddeden primadonnalar ve her şeye oy vermek ve hiçbir şeye […]

Continue Reading

İşçi Sınıfının MLM Teorisi ve Programına Dayanması Objektif Zorunluluktur 

Resmi verilere göre Türkiye-Kuzey Kürdistan’da neredeyse borçlu olmayan yok. 34 milyon kişinin kredi borcu var. (2021) Kişilerin bankalara borcu ise toplamda 861 milyar TL iken kredi hacmi 3,8 trilyon TL’dir. Toplamda borç yükü artıyor, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler, emekçi köylülük, küçük üreticiler hane olarak borçludur ve işveren tarafından sömürülmeleri yetmiyormuş gibi faiz ödeyen köleler […]

Continue Reading

Filipinler’de CPP-NCMR, yorulmak bilmeyen destekleri için kitlelere teşekkür etti

Filipinler Komünist Partisi’nin 53. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, Kuzey Merkez Mindanao Bölgesi Parti Bölge Komitesi (NCMR), bölgedeki “bir canlılık kaynağı olarak hizmet eden” tüm ezilen ve sömürülen kitlelere yüksek selamını iletiyor. ve tüm devrimci güçlere istikrar. ” Komite tarafından 5 Ocak’ta yayınlanan yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, tüm devrimci güçlerin özellikle kitlelerden “sizi bekliyorduk” sözlerini duyduklarında […]

Continue Reading