Kaypakkaya’da Bütünleşen Komünist İrade

Proleter ideolojinin öğretmenlerinden Mao Zedung devrimci ve komünist mücadelenin gelişiminde “insanın bilinçli dinamik rolü”nün yansımasının belirleyici önemde olduğunu vurgular. Devrimci; mücadelenin ardında sürüklenen değil, mücadelenin her zerresine ruhunu katan bir iradedir. Elbette devrimci bilincin gelişimi birden bire gerçekleşmez. Veyahut her birey için aynı düzeyde değildir. Devrimci hareket bireylerdeki nüve halinde olan proleter bilinci dahi mücadeleye […]

Continue Reading

Kâmil Turanlıoğlu Yoldaşın Anısına

Bütün devrimci ve komünist insanlar güzeldir, iyidir ve onurludur. Çünkü onları vareden zamanlar, süreçlerin en zor hallerine karşı, dalga kıran işlevi gibi, her türlü baskı, sömürü ve zulme karşı, çok kısıtlı imkan ve olanaklar ile direnmişlerdir.  Tek bir amaç uğruna, halkın mutluluğu için ve faşizmin zulmüne, baskı, katliamlarına son verebilmek, halkın kendi iktidarını inşa etmek içindir […]

Continue Reading

24 Nisan ve Günümüzdeki Önemi? 

Serdar Okan Devlet sürekliliğini korumak için, belli bir zümrenin çıkarını gözeterek, sistemini sürdürebilir politikalarıyla var eder. Sınıfların oluşumu ve varlığı mecburi bir durumdur bu noktada. Üst azınlık sınıf sermaye ve sermaye döngülerini elinde tutarak zengin ( burjuva ) sınıfı oluşturur. Orta sınıf ise görece rahat yaşayabilir ve küçük ölçekte büyük sermayenin hizmetini sürdürür. Alt sınıf […]

Continue Reading

Kızıldere Son Değil Savaş Sürecek!

ON ’LAR ın Direnişi, Kızıldere’den GünümüzeDevrimci Savaş Siperlerimizi Aydınlatıyor! MAHİR ÇAYAN VE YOLDAŞLARI, 30 MART 1972’DE KIZILDERE’DE KATLEDİLDİLER.ON’LAR, Türkiye Kuzey Kurdıstan halklarımızın, bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesinin zaferi uğruna verdikleri teslim olmayan ilk feda kuşaginın en pırlanta örneği olarak, KURTULUŞA KADAR SAVAŞ şıarıyla al kanlara boyandılar. ON’LAR’a bağlı siper yoldaşlığınızla söz veriyoruz..Kahraman anılarını devrımcı savaşın […]

Continue Reading

Komünist önder Cüneyt Kahraman ölümsüzdür!

Cömert Eker Proletarya partisinin 4. genel sekreteri, komünist önder Cüneyt Kahraman’ın ölümsüzlüğünün 26. yılı. O, devrime ve halka bağlılığını genç yaşında öne atılarak, savaşı, savaş alanında yaşayıp-yaşatarak kanıtlamıştır. Proletarya partisinin en sancılı döneminde üstlendiği görevinin sorumluluk bilinciyle hareket ederken, diğer yandan aşılması gereken eksiklikler, hatalar ve yanlışlara karşı acımasızca neşter vurma bilincini taşımaktadır. Yirmi altı […]

Continue Reading

Halk Savaşında Örnek Bir Komutan Ali Haydar Yıldız

O Türkiye ve Kuzey Kürdistan cografyasında isyanlarla mayalanmış, acı ve yoksulluğun devrime hazırladığı bir bozkırda Komünist perspektifle çakan umut yüklü kıvılcımdı. Henüz doğumla yaşam arasında geçiş sancıları yaşayan en zifiri karanlıkta, fırtınalı yıllarda devrimin harlanmasında kor ateşi idi. Komünistlerin sürece müdahalesinde bir çok yokluklarla yüzyüze iken zafere kilitlenmenin kararlılığında, ilk saldırıların… nereden ve nasıl başlamalının […]

Continue Reading

YEL DAĞININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

DEVRİM YILMAZ Yel dağı Türkiye devrim tarihinde yaşanmış en trajik olaylardan biridir. Onun trajik olması sadece olay anında cereyan eden gelişmeler neticesinde donarak ölümler ve sağ kalanların bir çoğunun uzuvlarının kesilmesi değil tek başına…O bir irade savaşı da değildi bütünüyle. Onu asıl trajik kılan gelişmeler yıllar sonra yaşanacaktı. Asıl tehlikeli olan kavgada düşmana sırtını dönenlerin […]

Continue Reading

SATOĞLİ || Fetih Doğan Koç

“Bir baba, bir baba çocuklarını terörist yetiştirir mi?” “Yetiştirmez” dedi Satoğli.  “Yetiştirmez ama sen yetiştirdin” dedi Tim şefi.  “Çocuklarım beni dinlemediler” dedi Stoğli.  “Ne dedin ki dinlemediler?”  “Üç tarlam var, otuza çıkaralım, köyde bir konak yapalım, hepimize yetecek bir konak olsun” dedi Satoğli. Sözünü sürdürmesine izin vermedi, Tim Şefi.  “Eeee neden koca bir konağı istemediler! […]

Continue Reading

Proletarya İdeolojisi ve Sınıf Savaşımında Rolü

Sınıf savaşımında gerekli tüm araçlar elbette önemlidir. Ama tüm çalışmalar üzerinde tayin edici önemde olan ise proletarya İdeolojisidir.  Gökten melekler tarafından inmemiştir, kurgusal bir entellektüel üründe değildir; proletarya İdeolojisi kendisi için sınıf haline gelmiş biricik devrimci niteliğiyle proletaryanın felsefesi, teorisi ve eylemidir. Şu yada bu ülke veya bir kıta ile sınırlı değil, enternasyonel proletaryanın evrensel […]

Continue Reading

19-22 Aralık Katliamının Siyasi-Ekonomik Arka Planı ve Teslim Alınamayan Devrimci İrade

19-22 Aralık 2000’de “Hayata Dönüş” adı altında sabaha doğru 20 hapishaneye eş zamanlı polis ve ordu gücüyle komünist, devrimci tutsaklara karşı gerçekleştirilen saldırılarda 28 devrimcinin öldürülmesi ve yüzlercesi yaralı olmak üzere işkencelerle tutsakların tecrit, tredman f tipi hapishanelere zorla götürülmesinin üzerinden 22 yıl geçti. Bu önemli ve unutulmayacak tarihi gün hem günün siyasal niteliğini, burjuvazinin […]

Continue Reading