Komünist önder Cüneyt Kahraman ölümsüzdür!

Cömert Eker Proletarya partisinin 4. genel sekreteri, komünist önder Cüneyt Kahraman’ın ölümsüzlüğünün 26. yılı. O, devrime ve halka bağlılığını genç yaşında öne atılarak, savaşı, savaş alanında yaşayıp-yaşatarak kanıtlamıştır. Proletarya partisinin en sancılı döneminde üstlendiği görevinin sorumluluk bilinciyle hareket ederken, diğer yandan aşılması gereken eksiklikler, hatalar ve yanlışlara karşı acımasızca neşter vurma bilincini taşımaktadır. Yirmi altı […]

Continue Reading

Almanya Gerçekliği ve Sınıfsal Bakış

Serdar Okan Son dönem artan faiz oranları, nüfusun büyük bir kısmı için emlak satın almayı veya rahat oturacağı bir büyük daire edinmeyi imkansız hâle getiriyor. Ayrıca, Almanya’da nüfusa ve göçe oranla çok az sayıda kiralık daire bulunmaktadır. Bundan kaynaklanan sorunlar çok büyük sosyal hoşnutsuzlukları işaret olarak gösteriyor. Rusya ile olan Ukrayna’daki veya farklı coğrafyadaki haksız […]

Continue Reading

Devlet Nerede, Enkaz Altında Kalan Kim?

6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 kenti etkisi altına alan Maraş merkezli iki deprem, bağımlı ekonomik yapıya sahip Türk devletinin, burjuvazisinin bürokratik-rantçı-talancı-inşaatçı karakterinin sonucunda büyük bir yıkımla sonuçlandı.  Şehirlerin haritadan silindiği depremde halk çöken, tozla buz olan, enkaza dönüşen “yapı denetimli” ve “depreme dayanıklı” binaların, evlerin, rezidansların altında kaldı. Kurtulanlar ise “ölenler kurtuldu, biz ne […]

Continue Reading

Şimdi (Devrimci) Siyaset Yapma Zamanı!

İbrahim Kandahar Yazımızın başlığını bilinçli seçtik. Keza 15 gün önce Türkiye ve Kuzey Kürdistan, çarpık kapitalizmden dolayı, halk kitleleri için bellerini doğrultamayacak bir raddeye vardı. Emperyalist tekellere bağımlı Türkiye kapitalizmi gelecek beş yıl içerisinde daha fazla bağımlılığın diyetini ödeyecek raddeye varacaktır.  Merkez üssü Maraş Pazarcık ve Elbistan olan depremler; sayısı yüz binleri aşan bir katliamla […]

Continue Reading

Sağ ve Sol Kavramı Nereden Geliyor

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da sosyalizm, komünizm iddialı reformist partiler başta olmak üzere çeşitli küçük burjuva örgütlerin literatüründe her yerde “sol” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram öyleki bukalemun gibi ortam ve şartlara göre renkten renge bürünüyor. Bir maske yada imdada yetişen kutsanmış bu kelime duyulan ihtiyacı gizlediği, yada maskelediği gerçekliğinin öneminden geliyor. Neden tutuluyor bu kavram? […]

Continue Reading

Seçimler, Parlamentarizm ve Reformizm

İçinde bulunduğumuz genel politik atmosferde örgütlü devrimci sınıf güçleri görece zayıf durumdadır. Örgütsel-politik alandaki yetersizliklerin yanı sıra ideolojik savrulmalar pratik olarak yansımakta, ve böylece halkın devrimci öfkesi devrimci mücadeleye kanalize olmak yerine sistemin yasalcı, parlamentarist düşünen içi ufkunda hapsolmaktır. Ekonomik kriz, enflasyon, işsizlik, sömürünün yoğunlaşması vd. toplumsal sorunları yaratsa da, halkın biriken öfkesi o veya […]

Continue Reading

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da Mevcut Durum ve Olası Gelişmeler 

Türkiye emperyalist-kapitalist dünyanın bir parçasıdır ve kapitalizmin genel sorunlarından kaynaklı sonuçların etkisini derinden yaşamaktadır. Bu sadece Asya, Ortadoğu ve Avrupa arasında olmak veya Karadeniz’den Eğe, Akdeniz’e açılan boğazlara sahip olmak ve jeopolitik öneminden kaynaklı değil, esas olarak ekonomik ve siyasi açıdan emperyalizme bağımlılıktan kaynaklanan sonuçlar Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarını derinden etkilemektedir. Örneğin 2022 yılı […]

Continue Reading

Dünyada Ekonomik ve Siyasi Durum

2022 yılı geride kalırken dünya ve Türkiye’de gelişen olaylar, ortaya çıkan olgular 21. yüzyılın emperyalist güçler tarafından dünyanın yeniden ve yeniden paylaşılması kapışmasına sahne olacağı görünüyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına yol açan emperyalist paylaşım ve rekabet kapitalizmin içkin özelliğidir ve devam etmektedir. Sosyalist ve demokratik ülkelerde kapitalizme dönüşlerin gerçekleştiği Gorbaçov tarafından resmi olarak 1991 […]

Continue Reading

Ayrıcalıklı Bürokratik Zihniyetle Mücadele Edelim

Ülkemiz emekçi halkları faşist devlet diktatörlüğünün egemenliği altındadır. Günümüze has olmayan bu nitelik, Türk devletinin 100 yıllık varlığının temel yapı taşıdır. Bu durumun temel nedeni ise, halkın  komünist devrimci, demokratik mücadelesinin etkisiyle kazanılmış ve sınırlı dönemlere sıkışmış biçimsel hakların dışında, demokrasinin egemen yönetim biçimi olmamasıdır. Demokrasinin varlığı komprador burjuvazi, toprak sahipleri ve uşağı oldukları emperyalist burjuvazilere […]

Continue Reading

Proletarya İdeolojisi ve Sınıf Savaşımında Rolü

Sınıf savaşımında gerekli tüm araçlar elbette önemlidir. Ama tüm çalışmalar üzerinde tayin edici önemde olan ise proletarya İdeolojisidir.  Gökten melekler tarafından inmemiştir, kurgusal bir entellektüel üründe değildir; proletarya İdeolojisi kendisi için sınıf haline gelmiş biricik devrimci niteliğiyle proletaryanın felsefesi, teorisi ve eylemidir. Şu yada bu ülke veya bir kıta ile sınırlı değil, enternasyonel proletaryanın evrensel […]

Continue Reading