Ya Düzenin Çöplüğü Olacaksın, Ya Da Devrimci!

ARİS Nerede duracağını bilmek her açıdan çok önemlidir. Yani sınıfını bilmek, sınıfına göre davranıp nerede nasıl olman gerektiğini bilmek, geleceğin açısından oldukça önemlidir. Kime hizmet edeceğin de burada netleşmiş olacaktır. Düzenin sana sunduğu düzen içi maskaralıklarla avunup, avutup, düzene biat, düzene hizmet mi edeceksin? Yoksa dün slogan olarak atıp, bugün ahlakından attığın onurlu direnişler ve […]

Continue Reading

Bütün sahteliklerin yırtılıp atılması gerekir-1

CEMİL KARAAĞAÇ Bir siyasal, devrimci gelenekte vuku bulmuş olaylar etik ve etik dışı diye nitelendirilen kavram ve terim torbalarına doluşturularak çözümlenemez. Özcesi geleneğin siyasi yapısında ve tarihinde yaşanmış olayların, meselelerin, kişilerin vesile olduğu yaşanmışlıkların payı ‘ihanet’ ‘devrim’ ‘devrimcilik’ ‘kaçkınlık’ torbasına doluşturularak asla çözülemez.  Türkiye ve Kuzey Kürdistanda devrimci mücadele sultan dönemi başlayan sosyal-demokrat, komünist avının […]

Continue Reading

Bir Kez Daha Birlik Meselesi Üzerine (2)

Partizan-Yeni Demokrasi Komünistlerin Birlik Politikasını Savunmuyor  Buradan birlik ve ayrılık meselesinde kriteri olmayan ilkesiz ve oportünist anlayışın değerlendirilmesine geçebiliriz. Kabul etmese de, TKP/ML’nin birlik politikası yoktur, ayrılıklara yaklaşımı ise sol sekterdir. Kendisine en yakın ve birleşebilecek örgütlerin çağrılarına rağmen birlik meselesinde “biz kitlelerin birliğini esas alıyoruz” duvarının arkasına sığınıp -sanki kitlelerin birliğini esas almadığını savunanlar […]

Continue Reading

Bir Kez Daha Birlik Meselesi Üzerine (1)

Maoist partinin açık birlik çağrısını uzun yıllar reddeden anlayış, Yeni Demokrasi’de ayrı durma pozisyonunu birlik meselesi üzerine tartışmayla güncelledi. “Dağıtıcı ve Bölücü Pratiklerin Birlik Anlayışı Oportünisttir” başlıklı yazının içeriğine Halkın Günlüğü gazetesi tarafından eleştirel değerlendirmeyle yanıt verildi. Dağıtıcı ve bölücü olanların birlik anlayışının oportünist olduğundan kuşku duyulamaz fakat bu durum, bu başlığı slogan gibi kullananların […]

Continue Reading

Sosyalist maskeli yalancılar ve proletarya diktatörlüğünün, karşı karşıya gelmesinin nedenselliğine dair! (2)

İbrahim Kandahar Bir önceki yazımızda küçük burjuva reformist hareketlerin ve proletarya diktatörlüğü ilkesinin karşı karşıya gelmesinin nedenselliğini incelemeye, anlatmaya çalışmıştık. Küçük burjuvazinin nüfusun büyük bölüklerini oluşturduğu ülkelerde, emperyalist kapitalist sistemin kendi doğasının ürünü olan krizler sonucu tekelleşmeye yoğunlaşmasıyla beraber, küçük burjuvazinin ciddi sınıfsal kırılmalar yaşayıp işçileşmesi, işçi sınıfının öz örgütlülüklerine doğru sürüklenmesi ve ücretli kölelik […]

Continue Reading

Bob Avenkian’ın “Dünyanın Fethi” Kitabının Gözden Geçirilmesi ve Eleştirisi (2)

B- Lenin’in Kitabının Eleştirisine Giriş 1- Lenin’in Kitabının Dersleri ve Temel İlkeleri Kitabın eleştirisine girmeden önce Bob şöyle diyor:“Solculuğun komünizmdeki etkisinin tam bir özetini vermeye çalışmayacağım. “Daha ziyade, birkaç noktaya değineceğim – burada ortaya çıkan daha geniş konular hakkında bu çalışmanın daha derin bir özetinin bir parçası olabilecek noktalar.”Bu bakımdan, bu eleştiri Lenin’in kitabının “tam bir özeti” değil, yalnızca “birkaç noktanın” […]

Continue Reading

 Bob Avenkian’ın “Dünyanın Fethi” Kitabının Gözden Geçirilmesi ve Eleştirisi (1)

İran Kızıl Yol grubunun ABD DKP Genel Sekreteri Bob Avenkian’ın yeni revizyonist çizgisini hedef alan MLM’yi referans alan analiz ve eleştirilerini kapsayan yazıları Türkiyeli ve Kürdistanlı Maoistler ve Devrimci çevrelerin ilgisine sunuyoruz. Çeviriden kaynaklı eksik ve hatalar Devrimci Demokrasi yayın kuruluna aittir. ***** Bu eleştirinin başlangıcı olarak seçtiğim şey, Bob’un “Dünyanın Fethi” adlı konuşmasıdır. Bob, bu […]

Continue Reading

Neden DABK’çı olmalıyız…! 

SERDAR OKAN Devrim için verilen mücadele; aynı zamanda, bireyselliğe karşı ve işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenler arasında aynı sınıfa ait olma bilincinin oluşması için verilen mücadeledir. Burjuvazinin toplum üzerindeki hakimiyetine son verilmediği müddetçe, bu mücadele, sürekliliğini gerekli ve ihtiyaç olarak sınıf mücadelesinde hissettirmektir. İşçi sınıfının sınıf bilinçli kadroları, sadece ve sadece devrimci ortamlarda sınıf çıkarları […]

Continue Reading

TASFİYECİ REVİZYONİSTLERLE ARAMIZDAKİ UÇURUMLARA LAFLA KÖPRÜ KURMAYA ÇALIŞAN GOY GOY CULAR ; KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ, MARKSİSTLER ARASINDA OLUR

ALİ GEÇGEL Lenin ilkesiz birlik önerenlere; (….) “iki kişi kalmak yeğdir- ve bu devrimci proleteryanın yanında kalmak demektir” derken, böylesi ilkesiz birlik çığırtkanlığı yapan goy goy culara da; “yalpalayanlara yardım etmek isteyen kendisi yalpalamayı bırakmakla işe başlamalıdır”. der. ( C.10. Sf.27) Bizim tasfiyeci revizyonistlerle aramızdaki fark ise öyle goy goy cuların sandığı gibi “yalpalama”dan da […]

Continue Reading

ULUSAL SORUN ÜZERİNE

Ali Geçgel Stalin, Lenin’ in ” burda bizim üstün bir Gürcümüz var “dediği, yapıtı, ” marksizm ve ulusal sorun ve sömürge sorunu” na başlarken ifade ettikleri şu cümleler, adeta bugün ki süreci çok açık tanımlandırıyor : ” RUSYA DA karşı- devrim dönemi yalnızca ” yıldırım ve ve gök gürültüsü “nü değil, hareket karşısında düş kırıklığını, […]

Continue Reading