Fransa da işçi sınıfı gündeme damgasını vuruyor

DÜNYA EMEK
Spread the love

Enflasyonla mücadele etmek için, Avrupa ve Amerikan merkez bankaları son aylarda kilit oranlarını artırdılar. Yıllarca süren son derece esnek bir para politikasından (sıfır veya hatta negatif oranlar; kamu ve özel borçların kitlesel alımları) sonra, bu acımasız sıkılaştırma, burjuva ekonomistleri arasında canlı tartışmalara yol açıyor. Temel olarak, sadece bir noktada hemfikirler: “saat ciddi”.

Kesinlikle: zaman çok ciddi, hanehalklarının, şirketlerin ve hükümetlerin borçları çok büyük, tedarik zincirleri çok bozulmuş, enflasyon çok fazla faktörle besleniyor – kısacası, kriz merkez bankası kararlarının etkisini doğru bir şekilde tahmin edebilmek için çok derin.

Birçok ekonomist gelecek yıl ABD ve Avrupa’da bir durgunluk öngörüyor. Gerçekten de her şey bunu gösteriyor. Ama ne kadar büyük olacak? Kimse bilmiyor. Merkez bankacıları, enflasyonist yangını “kontrollü” ve “ılımlı” bir durgunluk yoluyla söndürmek istediklerini söylüyorlar. Ancak “ılımlı” olsa bile, enflasyondan zaten öfkeli olan gençleri ve işçileri sert bir şekilde vuracaktır. Dahası, merkez bankacıları fazla kontrol altında olmadığından, durgunluk “ılımlı” olmayabilir. Daha da kötüsü, enflasyonda keskin bir düşüşün eşlik edeceği bile garanti edilmiyor.

“Savaş Okulu”

Bunlar, Fransız işçi hareketinin hazırlanması gereken ekonomik beklentilerdir. Bunları aklımızda tutmalıyız, çünkü bunlar, grevin giderek artan sayıda şirkette kazandığı ücret artışlarının, bir sonraki ekonomik ve toplumsal fırtınadan önce yalnızca kısa bir soluklanma getireceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, bu grevler büyük önem taşımaktadır. Anlamları, maaş bordrosu sorununun çok ötesine geçiyor. Genç Lenin, grevler üzerine ünlü bir makalesinde şöyle yazıyordu: “Sıradan zamanlarda (…), işçi, tek kelime etmeden, patronla çelişmeden, durumunu düşünmeden topunu sürükler. Grev zamanlarında taleplerini çok yüksek bir şekilde formüle eder, patronlara kendisine dayattıkları tüm zorba kısıtlamaları hatırlatır, haklarını ilan eder, sadece kendisini ve ücretini değil, aynı zamanda kendisiyle aynı anda çalışmayı bırakan ve işçilerin davasını yoksunluk korkusu olmadan savunan tüm yoldaşları da düşünür. [1]]

Lenin, işçiler için grevin “savaş okulu” olduğunu açıkladı. Bu bugün hala geçerlidir. Bununla birlikte, Lenin şunları ekledi: “Grevlerin (…) savaşın kendisi değil, “savaş okulu”dur, mücadele araçlarından yalnızca biridir, işçi hareketinin biçimlerinden biridir. İşçiler, yalıtılmış grevlerden, bütün ülkelerde, tüm işçi sınıfının tüm işçilerin kurtuluşu uğruna mücadelesine, yani iktidarın ele geçirilmesi, kapitalizmin yıkılması ve toplumun sosyalist dönüşümü uğruna mücadeleye geçebilirler, geçmelidirler ve gerçekten de geçmelidirler.

Siyaset ve sendikacılık

Tek başına bu alıntı, Lenin’in açıkladığı şey arasındaki boşluğun ölçüsünü, XX’in eşiğinde almayı mümkün kılar.e yüzyılda ve Fransız işçi hareketinin mevcut liderlerinin aşırı ılımlılığı. En güçlü sendika konfederasyonunun başında Philippe Martinez, “tüm işçilerin kurtuluşu” ile ilgilenmiyor – hayır, çünkü bu “politika” olurdu, oysa CGT’nin genel sekreteri “sendikacılığa” bağlı kalmak istiyor. Buna karşılık, isyancı Fransa’nın (DE) “toplumsal seferberliklere” karışmamasını talep etti. Martinez buna “sendikal bağımsızlık” diyor; Sağın ve patronların sıcak bir şekilde alkışladığı bu saf ikiyüzlülüğe de diyoruz, üstelik bu tamamen kendi çıkarlarına uygundur.

Gerçek dünyada, salt sendikal eylemler yoktur, çünkü sendikacılık ile siyaset arasında su geçirmez bir sınır yoktur. Lenin’in açıkladığı gibi, yerel bir grev bile işçileri tüm sınıflarının kaderi ve kapitalist toplumun dayandığı acımasız sömürü üzerine düşünmeye itiyor. İsmine layık bir işçi önderi, işçilerin her mücadelesini mümkün olduğunca siyasallaştırmaya, zihinlerini genel hedefe, iktidarın ele geçirilmesine yöneltmeye çalışmalıdır; bu hedef olmadan er ya da geç herhangi bir toplumsal “kazanım” sorgulanacaktır. Bugün deneyimlediğimiz şey budur: onlarca yıllık toplumsal fetihlerin sistematik olarak sorgulanması.

Martinez (ve diğerleri) için değerli olan bir fikrin aksine, sınıf mücadelesinin siyasallaşması, gelişiminin önünde bir engel değildir. Aslında, özellikle derin ekonomik ve sosyal kriz zamanlarında bunun tersi doğrudur. Aslında, Eylül ayının başından bu yana en güçlü ve mücadeleci ulusal seferberlik, DE’nin 16 Ekim’de düzenlediği siyasi gösteriydi. 18 Ekim’deki sendika “eylem günü” bile – rafineri grevinin elektriklendirdiği bir bağlamda – daha az mücadeleciydi. 27 Ekim bir fiyaskoydu. Perspektifsiz, eylem plansız ve saldırgan siyasi sloganlar içermeyen rutin “mesleklerarası günler”, sendikaların saflarının çok ötesinde harekete geçemez. Ve elbette, hükümeti bir milimetre geri getiremezler.

Parlamenter kretinizm

IF tarafından 16 Ekim’de düzenlenen etkinlik çok umut verici bir başarıydı. O zamandan beri, ne yazık ki, FI yönetimi enerjisinin çoğunu Palais Bourbon’un kasvetli siperlerinde harcıyor. Hükümetin yalnızca göreli bir çoğunluğa sahip olduğu ölçüde, Ulusal Meclis’te, parlamenter mağduriyetler birbirini izler ve benzerdir: değişiklikler, “49.3”, sansür önergeleri; yeni değişiklikler, yeni “49.3”, yeni sansür önergeleri; ve saire.

DE, parlamenter alanı işgal etmeli, ancak bu çalışmayı parlamento dışı inisiyatiflere ve seferberliklere (gösteriler, mitingler, grevler, toplantılar ve kitlesel ajitasyon) yakından bağlamalıdır. Aksi takdirde, DEİ milletvekilleri, bir kınama önergesinden diğerine, bu Ulusal Meclis’ten artık olumlu bir şey beklemeyen genç halk ve işçi kitlelerinin genel kayıtsızlığı içinde, çevreler halinde dolaşacaklardır ve haklı olarak.

Mélenchon, blogunda, Ulusal Meclis’in dağılma olasılığını tartışıyor. Macron’un “soğuk”, yani gençlerin ve işçilerin güçlü bir seferberliği tarafından zorlanmadan itileceği tamamen göz ardı edilemez. Ancak, bu bize kısa vadede çok olası görünmüyor. LR milletvekillerinin yakın gelecekte yapılacak erken seçimlerden bekleyecekleri iyi bir şey yok. RN milletvekilleri sansür önergesinin fanatiklerini oynuyorlar, ama gerçekte, zamanı geldiğinde en fazla meyveyi toplamak için durumun çürümesine izin vermekte her türlü çıkarları var. NUPES’in saflarında bile, birçok Yeşil, PS ve PCF milletvekili, kadife koltuklarında, kendi kendilerine şöyle diyor: “Oradayım, kalıyorum!” Sonuç olarak, tüm bu küçük insanlar, sansür hareketlerinden önce, geçmeyeceklerinden emin olmayı başarırlar.

Mélenchon ve DEİ milletvekilleri, Palais Bourbon tiyatrosunu politikalarının ve kamusal müdahalelerinin merkezine koyarak, kendilerini Karl Marx’ın “parlamenter kretinizm” olarak adlandırdığı şeye maruz bırakıyorlar. Panzehir bilinmektedir; Yukarıda belirttiğimiz gibi: DE’nin önderliği, parlamenter faaliyetini, muazzam potansiyeli 16 Ekim’deki gösteri ile gösterilen çeşitli parlamento dışı seferberlik biçimlerine tabi kılmalıdır. DE’nin önderleri ve milletvekilleri, tüm güçlerini, sokaklarda, şirketlerde, kolejlerde ve liselerde, Macron hükümetine, patronlara, kapitalist sisteme karşı toplumsal mücadelenin gelişmesine atmalıdır. Ve Philippe Martinez’i memnun etmiyorsa çok kötü.


[1İhtarlar hakkında. Eserlerin 4. cildi.

Kaynak:marxiste.org


Spread the love

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir