ASM emekçileri: “İş güvencesiz, kadrosuz çalışmak istemiyoruz” 

EMEK HABERLER
Spread the love

Haber Merkezi: Sağlık meslek örgütleri Aile Sağlık Merkezleri’ndeki sorunlara dikkat çekerek “İş güvencesiz ve kadrosuz çalışmak istemiyoruz” dedi.

İstanbul Tabip Odası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Birlik Dayanışması, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçi Sendikası (DEV-SAĞLIK-İŞ) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), “Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) İş güvencesiz, kadrosuz çalışmak istemiyoruz” talebiyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Çok sayıda sağlık emekçisinin katıldığı açıklamada, “İş Güvencesiz, Kadrosuz Çalışmak İstemiyoruz” pankartı açılırken sık sık, “Kadrosuz Çalışmak İstemiyoruz”, “Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Açıklamada konuşan İstanbul Tabip Odası yöneticisi Dr. Saffet Ercan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kamuda çalışan sözleşmeli 424 bin kişiye kadro verileceği sözünü hatırlatarak verilen bu sözün ardından kadro içerisinde ASM’lere özelden geçerek sözleşmeli statüde çalışan hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık personellerinin olmadığını sonraki süreçte öğrendiklerini söyledi.

İstanbul Tabip Odası olarak bu tablodan rahatsız olduklarını vurgulayan Ercan, “İstanbul’daki ASM’lerde çalışan yaklaşık bine yakın aile hekimi ve bin 100 hemşire ile bir o kadar sayıda diğer sağlık personelinin kamu kadrosu kapsamına alınmasını, güvenceli bir şekilde çalışma ortamının oluşturulmasını ve kamuda sözleşmeli istihdam modelinin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Aile Sağlığı Merkezlerinde sözleşmeyle çalışan meslektaşlarımız ve aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire arkadaşlarımızın iki yılda bir imzaladıkları sözleşmelerin tarihi bu günlerde dolmakta. Bu arkadaşlarımız 2022-2024 yılları için sözleşme imzalamaya Sağlık Müdürlüğü’ne çağırılmaktadırlar. Tek taraflı bir biçimde sözleşme koşulların oluşturulduğu, sözleşme değil de adeta bir dayatma olan bu uygulamayı da yıllardır eleştiriyoruz, kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada konuşan SES Şişli Şubesi Eşbaşkanı Fadime Kavak Sevim, Birlik ve Dayanışma Sendikası Şube Başkanı Ahmet Tapduk, AHESEN Yönetim Kurulu üyesi Nükte Taşlar ve Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir de ASM’lerdeki sağlıkçıların sorunlarına dikkat çekti.


Spread the love

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir