AYM’den polisin vurduğu Dilan Dursun için hak ihlali kararı

HABERLER
Spread the love

Haber Merkezi: Anayasa Mahkemesi, Gezi direnişi sırasında polisin attğı gaz bombasıyla kafasından ağır yaralanan Dilan Dursun’a tazminat ödenmesine karar verdi. 

Anayasa Mahkemesi, Ankara’da Gezi eylemlerinde polis tarafından katledilen Ethem Sarısülük için düzenlenen anma töreni sonrasında kaldığı yurda dönerken polisin attığı gaz bombası fişeği ile yaralanan Dilan Dursun’un başvurusuna ilişkin karar verdi.

Sanık polisin 7 yıl sonra Şubat 2020’de hakim karşısına çıkarılabildiği olayda, Dursun’un kolluk kuvvetince kullanılan gaz mühimmatının başının arka bölümüne isabet etmesi nedeniyle yaşamsal tehlike geçirecek şekilde yaralandığına yer verildi.

Dursun’un yaralandığı anda polis telsizinden yapılan konuşmalara da yer verilen kararda, adli kolluk görevlilerinin olay tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nı bilgilendirmedikleri ve verilecek talimat doğrultusunda hareket etmediklerine ilişkin eksikliklere değinildi.

Kararın değerlendirme kısmında “Yaşam hakkının kamu görevlilerince ihlal edildiği gibi ciddi bir iddia üzerine başlatılan yargılamanın olayın üzerinden yaklaşık 9 yıl geçmesine rağmen bitmemesi hatta failin dahi tespit edilememesi soruşturmanın makul sürede nihayete erdirilemediğini açıkça göstermektedir. Yargılamadaki bu gecikmenin etkili soruşturma yapma yükümlülüğüyle bağdaştığı söylenemez” denildi.

Anayasa’nın 34. maddesindeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ile 13. maddesindeki “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” hükümleri hatırlatılarak Dilan Dursun’un yaşam hakkı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verildi. 

Başvurucuya 252 bin TL manevi tazminat ve yargılama giderinin ödenmesine hükmeden mahkeme, kararın bir örneğini de yaşam hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.


Spread the love

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir