Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali: Yasadışı Bir Saldırganlık Savaşı

HABER ARŞIV2
Spread the love

Dünya daki çeşitli savaş karşıtı kesimlerin tepki ve eylemlerine yer verirken, Emperyalist gerici savaşlar kapsamındaki Ukrayna Rusya savaşına barışın kazanılması lehine sokak başta olmak üzere halkların seslerini yükseltmesini olumluyoruz. Savaşan taraflar illuzyonuna kapılan herkese savaşın gerçek taraflarını ve kışkırtıcılarını işaret etmekten de geri kalmayacağız. ABD ve AB nin akbaba gibi ellerini oğuştururken, Ukrayna halkları için timsah gözyaşları dökmeleri aldatmacasına kanmamaları için bu savaşın Onların savaşı olduğunun altını çiziyoruz. Bütün ülkelerdeki emperyalist savaş, operasyon ve işgallere hayır!

Devrimci Demokrasi

***

28.02.22 – New York, Amerika Birleşik Devletleri – 

Bm Nükleer Silaha Karşı Hukukçular Birliği Nükleer Politika Komitesi Açıklaması

”Nükleer Politika Avukatlar Komitesi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. Rus işgali uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor ve Ukrayna halkının terör, acı ve ölüm yaşamasına neden oluyor. İster kasıtlı ister yanlış hesaplamayla olsun, nükleer silah kullanım riskinin artması göz önüne alındığında, bölge ve dünya halklarını bir bütün olarak geniş ölçekte zarara maruz bırakmaktadır.

I. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yasadışı bir saldırganlık savaşıdır.

  • İşgal, “herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanımını” yasaklayan Birleşmiş Milletler Şartı Madde 2(4’ün ihlalidir. Tüzüğün 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa olarak gerekçe gösterilemez. Putin’in sunduğu hiçbir gerekçe de asgari incelemeye dayanmıyor. Bu nedenle, işgalin “soykırımı” önleyeceğini iddia etmenin hiçbir temeli yoktur.
  • İşgal, genel uluslararası hukuka göre bir saldırganlık eylemi oluşturur. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Tüzüğü, bir devlet saldırganlık eylemini “silahlı gücün bir devlet tarafından başka bir devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı başka bir şekilde kullanılması” olarak tanımlamaktadır. Saldırgan bir devletin liderleri, Roma Tüzüğü’nde belirtilen temel suçlardan biri olan saldırganlık suçundan bireysel olarak sorumlu olabilir. Uluslararası Askeri Mahkeme (Nürnberg Tüzüğü) tüzüğüne göre, saldırganlık savaşı yürütmek barışa karşı bir suçtur ve Üçüncü Reich’ın liderleri bu suçtan suçlu bulundu.

II. Putin’in, diğer devletlerin askeri müdahalede bulunduğu durumlarda nükleer silahlara başvurmak için ince perdeli referansları, BM Şartı uyarınca yasa dışı güç tehditleridir, Madde 2(4), çünkü bunlar yasadışı işgalin bir unsurudur. Ayrıca genel uluslararası hukuka da aykırıdırlar, çünkü yasadışı bir eylemin komisyonuyla tehdit ederler – burada nükleer silah kullanımı.

Uluslararası Adalet Divanı 1996’daki Danışma Görüşü’nde (para. 78), silah kullanımının savaşın yürütülmesini düzenleyen uluslararası insani hukukun gerekliliklerini karşılamazsa, bu tür bir kullanım tehdidinin bu yasaya aykırı olacağını belirtmektedir. Nükleer silah kullanımının insani hukuka göre yasadışı olduğu, en merkezi olarak askeri hedefler ile sivil kişiler/altyapı arasındaki ayrımcılık şartını karşılayamadıkları artık yaygın olarak kabul edilmektedir. 25 yıldan uzun bir süre önce, Mahkeme bu tür bir kullanımı veya kullanımı tehdit etmeyi yasadışı buldu. Bir devletin bekası söz konusu olduğunda, Mahkeme’nin bir sonuca varamadığı temel durum, mevcut krizde Rusya için söz konusu değildir.

5 Ocak 2022’de yapılan ortak açıklamada, Rusya ve Nükleer Silahların Yayılmasının Ardından Anlaşması tarafından kabul edilen diğer dört nükleer silah devleti Reagan-Gorbaçov ilkesini “nükleer bir savaşın kazanılamayacağı ve asla yapılmaması gerektiği” ilkesini doğruladı. Putin’in Rusya’nın olası nükleer silah kullanımına yönelik son referansları bu olumlamayla bağdaştırılamaz.

III. 1990’ların ortalarından bu yana Rusya ile ilgili olarak, özellikle 2008’de Ukrayna’nın NATO üyeliğine kapı açan birçok ABD ve NATO eylemi, Rusya’nın güvenlik endişelerini göz ardı etmelerinde akılsızca ve hatta pervasızcaydı. Bu hiçbir şekilde, yasal veya ahlaki olarak, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlık savaşını haklı çıkarmaya hizmet etmemiştir.

IV. İşgalden önceki aylarda, Birleşmiş Milletler ve krize dahil olan devletler, BM’nin Tüzüğün 1(1) maddesinde belirtilen bir amacına ulaşamadı, “barışçıl yollarla ve adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak,… uluslararası anlaşmazlıkların çözümü … bu da barışın ihlaline yol açabilir.” Artık bu devletlerin görevi ateşkes getirmek ve üye ülkelerin “uluslararası barış ve güvenlik ile adaletin tehlikeye atmayacağı şekilde barışçıl yollarla uluslararası anlaşmazlıkları çözmelerini” gerektiren Tüzüğün 2(3) maddesi uyarınca farklılıkları çözmektir. Uluslararası barış ve güvenliğin yeniden sağlanması da BM Güvenlik Konseyi’nin sorumluluğundadır. Güvenlik Konseyi, Rusya’ya Konseyin daimi üyesi olarak tanınan veto nedeniyle harekete geçemeyebilirse, Genel Kurul, Barış için Birleştirici karar uyarınca on yıllar boyunca birçok kez olduğu gibi hareket etmelidir (377A, 3 Kasım 1950).

Avukatlar Nükleer Politika Komitesi, Rusya’nın yasadışı savaş eylemlerine ve nükleer güç tehditlerine karşı durmaktadır. Her iki tarafı da uluslararası insani hukuka uymaya, insan haklarına saygı göstermeye ve insani yardıma erişim sağlamaya çağırıyoruz. Ayrıca acil ateşkes, diyalog ve diplomasi ve BM Şartı’nın gereklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulunuyoruz.”


Spread the love

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir