Devrimci Tutsakların Sesini Duyuralım, Dayanışmayı Yükseltelim!              

BİLDİRİLER MÜCADELE TUTSAKLAR
Spread the love

Haber Merkezi: Hapishanelerde son süreçte artan baskı ve saldırılara karşı, dışardaki yoldaşlarından, dostlarından ve duyarlı kamuoyundan devrimci tutsakların sesine ses olma ve dayanışmayı yükseltme çalışmaları da hız kazandı.

Avrupa’nın birçok ülkesinde başlatılan devrimci tutsaklarla dayanışma kampanyasının bir ayağıda Fransa’da oluşturuldu. Yeni Demokrasi Aileleri Derneği, Devrimci Demokrasi okurları ve Öncü Partizan (Paris) kampanya ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada devrimci tutsaklarla dayanışmayı büyütmeye çağırdı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Devrimci Tutsakların Sesini Duyuralım, Dayanışmayı Yükseltelim !                              

Devrimci tutsakların, faşizme karşı devrimci kimlik ve onur direnişini sahiplenmek için dayanışmaya çağırıyoruz. Türkiye ve Kürdistan hapishaneleri, komünist, devrimci ve yurtsever tutsakların on yıllardır süren başeğmez direnişlerine tanıklık ediyor.

TC kurulduğundan bu yana devrimci, ilerici muhalefet ve onun öncüleri fiziki, ideolojik ve psikolojik olarak hedef olageldiler. Polis’in gözaltı terörünü, mahkemelerin tutuklama ve uzun-ağır hapis cezaları yağdırma terörü izliyor; işçi ve emekçilere dönük gözaltı, tutuklama saldırıları her geçen gün artarak sürerken hapishanelerde ise kazanılmış her türlü insani ve politik  kazanımlar gasp ediliyor. Bununla amaçlanan hem tek tek devrimci tutsakların teslim alınması hem de onların örgütlülüklerinin dağıtılmasıdır. Bu amaç için hapishaneler birer işkence merkezi haline getirilmiştir.

Bugün Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki hapishanelerde insanlık dışı koşullarda on binlerce kadın ve erkek devrimci, yurtsever politik tutsak var. Faşizmin hukuku sonucu olarak 780 çocuk anneleriyle birlikte hapishanelerde büyüyor. Toplam da 591’i ağır 1564 hasta tutsak var. Korona şartlarında durumları daha da ağırlaşan hasta tutsakların serbest bırakılmaları çeşitli gerekçelerle reddedilerek ölüme terkedilmek istenmektedirler.

Faşist devlet, devrimci tutsaklara karşı ilan edilmemiş bir şavaş hukuku uygulayagelmiştir.  Mafyacı katilleri serbest bırakmak için  2020’de yürürlüğe giren infaz yasası değişikliği de bu zihniyetin yansımasıdır. Bu yasayla devrimci politik tutsaklara yönelik yeni hak gaspları söz konusudur. Devrimci demokratik muhalif basının verilmemesi, baskılara karşı çıkanlara disiplin cezaları verilmesi, görüş ve iletişim yasaklamalarının yanında açlık grevlerine zorla müdahale gibi yeni yaptırımlar getirilmiştir. Son dönemde pandemi bahane edilerek tecrit ve hak gaspları yoğunlaştırılmıştır.

Politik tutsaklara baskı ve zor uygulamaları sadece ülkemizde değil dünyanın hemen hemen her ülkesinde yaşanmaktadır. Avrupa zindanlarında çok sayıda göçmen devrimci tutsak bulunuyor. Emperyalistler, Avrupa hapishanelerinde politik tutsaklara, ağır izolasyon uygulamaktadır.

Hapishanelerde süren direniş ve mücadeleyle, devrimci tutsaklarla kurulacak dayanışma, herkes için özgür ve onurlu bir yaşam isteyen sosyalistlerin, devrimcilerin, ilericilerin, hatta insanım diyen herkesin temel bir görevidir.

İçinden geçtiğimiz süreçte kapitalist-emperyalist sistem patentli post modern tasfiyeciliğin, bu tasfiyeciliğin yaratmak istediği yalnızlık duygusunu ve karamsarlığı, içeride ve dışarıda kurulacak mücadelenin birleştirilmesi ile aşabiliriz. Devrimci tutsakların dışarıdaki sesi, soluğu olarak bu tecrit ve saldırı furyasını boşa çıkaralım. Değerlerimize sahip çıkarak sosyalist bir geleceğin yaratılmasına emek verelim. Devrimci tutsaklarla kurulacak dayanışma ilişkisini ve sahiplenme düzeyimizi büyütelim.

Dostlarımızı dünyanın tüm zindanlarındaki devrimci tutsaklarla dayanışmaya davet ediyoruz.

Tecride Son!

Hasta Tutsaklara Özgürlük!

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!

Yeni Demokrasi Aileleri Derneği

Devrimci Demokrasi Okurları

Öncü Partizan Paris Komitesi”


Spread the love

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir