Hapishanelerde elektrik giderleri mesken tarifesinden alınacak

HABERLER TUTSAKLAR
Spread the love

Haber Merkezi: Hapishanelerde süre gelen hak gaspları, sürgün sevkler, infaz yakmalar, hasta tutsakların tahliyesi önündeki engeller devam ediyor. Bunlarla beraber tutsakların hücrelerde kullandığı elektriğin faturası ticari tarifeden kesiliyordu. Tutsaklar gönderdikleri mektuplarda bu duruma dair savcılıklara itirazlarda bulunduklarını belirtmişledi.

Adalet Bakanlığı tarafından bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, hapishanelerdeki elektrik giderleri artık mesken tarifesinden hesaplanacak. Ayrıca koğuşlarda elektrikli ocak bulundurulabilecek.

“Ceza İnfaz Kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre, hapishanelerde elektrik giderleri artık ticarethane değil mesken için belirlenen ücret tarifesi esas alınarak hesaplanacak.

“Hükümlü tarafından karşılanacak elektrik gideri, bulunduğu ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının mesken aboneliğinden daha düşük olması halinde düşük olan birim fiyat üzerinden hesaplanır” denilen madde tepki çekmişti. Öte yandan yönetmelikte çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderlerinin kurum bütçesinden ödeneceği belirtildi.

Yönetmeliğe göre, hükümlüler koğuşlarında elektrikli ocak da bulundurabilecek. Tüplü veya gazlı ocaklara ise yemek yapılmadığı zamanlarda tüpün koğuş dışında tutulması şartıyla izin verilebilecek.

Ayrıca yönetmelikte “Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmez. Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hâli, bu hükmün dışındadır. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Bakanlık yetkilidir” ifadelerine de yer verilerek, resmi ilan almayan yayınların hapishaneye alınmama uygulaması kesinleştirildi.


Spread the love

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir